skQCI projekt zahŕňa:

Budovanie národnej experimentálnej kvantovej komunikačnej infraštruktúry naprieč krajinou

Návrh prototypu supravodivého jednofotónového detektora a kryogénneho systému

Zriadenie vzdelávacieho centra pre kvantové technológie pre študentov a postdoktorandov


Cieľom projektu Slovenská kvantová komunikačná infraštruktúra je použiť rovnaký hardvér a technológiu na implementáciu rôznych protokolov QKD založených na previazaní tak, aby sa v tejto prvej fáze vytvorilo 6 až 12 uzlov po celom Slovensku, čím sa vytvorí kostra národnej kvantovej siete.

Zvolený prístup nielenže splní kritériá výzvy programu Digitálna Európa na prepojenie niekoľkých európskych miest pomocou QKD liniek, ale položí aj základy pre ďalšie kroky pri dosahovaní cieľa budovania kvantového internetu, ktorý presahuje jednoduché kryptografické úlohy a poskytne nám možnosť zvážiť v budúcnosti ďalšie kvantové komunikačné protokoly.

Cieľ vybudovať túto infraštruktúru počas trvania tohto projektu bude sprevádzať aj vývoj našich vlastných supravodivých nanodrôtových jednofotónových detektorov a kryogénnych systémov. Tieto zariadenia pomôžu uspokojiť potreby rastúcej kvantovej siete, presahujúce časový rámec výskumu, financovaného z tohto projektu.

Takýto výskum a vývoj môže mať menej možností financovania v druhej fáze EuroQCI alebo táto neskoršia fáza môže byť jednoducho viac zameraná na vyššie vrstvy infraštruktúry kvantovej siete. Súčasný projekt umožňuje Slovensku aktívne sa podieľať na európskej misii EuroQCI rozvojom kvantových komunikačných technológií a pomáha vybudovať školiace výskumné centrum, ktoré bude prospešné pre celý stredoeurópsky priestor a vytvorí udržateľný znalostný ekosystém pre budúcich kvantových inžinierov.